Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Leasing operacyjny i jego rozliczenie w podatku dochodowym

Wednesday, September 30th, 2015

W praktyce umowa leasingu operacyjnego cieszy się większą popularnością niż leasing finansowy. Wynika to z dość przejrzystych procedur wzajemnych rozliczeń. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, iż w leasingu operacyjnym opłaty leasingowe stanowią z jednej strony przychód finansującego, zaś z drugiej koszt korzystającego. Strony muszą jednak dokładnie analizować postanowienia umowy, aby nie tylko poprawnie rozliczyć opłaty w trakcie umowy, ale również po jej zakończeniu.

Chcesz przeczytać więcej? Kliknij tutaj

Kiedy możliwy jest „leasing na dowód”?

Friday, September 25th, 2015

Określenie „leasing na dowód” odnosi się do uproszczonej procedury pozyskiwania finansowania w formie leasingu. Procedura uproszczona zakłada, że leasingodawca podejmuje decyzję o współpracy z wnioskodawcą wyłącznie na podstawie dokumentów rejestrowych, bez badania sytuacji ekonomicznej podmiotu, ubiegającego się o finansowanie.

Chcesz przeczytać więcej? Kliknij tutaj

Leasing samochodu sprowadzonego z zagranicy

Thursday, September 17th, 2015

Polski rynek samochodów używanych jest zdominowany przez samochody sprowadzone z zagranicy. Leasingodawcy dobrze o tym wiedzą i chętnie wspierają swoich klientów w nabyciu importowanych samochodów, zwłaszcza tych pochodzących z krajów Unii Europejskiej.

Chcesz przeczytać całość? Kliknij tutaj

Sprzedaż auta zakupionego po leasingu.

Wednesday, August 26th, 2015

Po upływie podstawowego okresu leasingu, przedmiot leasingowy może zostać zwrócony finansującemu lub być wykupiony przez dotychczasowego korzystającego. Gdy korzystający staje się prawnym właścicielem samochodu poleasingowego ma pełne prawo do dysponowania nim .

Chcesz przeczytać więcej? Kliknij

Faktura VAT w umowie leasingu.

Monday, August 24th, 2015

Faktura VAT w umowie leasingu jest dokumentem księgowym, który z jednej strony stanowi potwierdzenie sprzedaży dla leasingodawcy, z drugiej zaś jest dokumentem stwierdzającym zakup towaru przez leasingobiorcę. Wystawienie faktury VAT rodzi obowiązek podatkowy naliczenia i odprowadzenia podatku od towarów i usług po obydwu stronach transakcji.

Chcesz przeczytać więcej? Kliknij

Leasing konsumencki

Monday, August 10th, 2015

Leasing konsumencki to produkt finansowy skierowany do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, którego celem jest finansowanie używania przedmiotu leasingu w trakcie trwania umowy leasingowej oraz ewentualny zakup tego przedmiotu po upływie podstawowego okresu umowy. Finansujący na podstawie umowy leasingowej zobowiązuje się do nabycia przedmiotu leasingowego, a następnie do oddania do użytkowania tego przedmiotu korzystającemu. W zamian za użytkowanie przedmiotu leasingu, korzystający winien płacić raty leasingowe finansującemu, zgodnie z harmonogramem spłaty; suma rat leasingowych powinna być, co najmniej równa cenie nabycia przedmiotu leasingu przez finansującego.

Chcesz przeczytać więcej? Kliknij tutaj

Czy skorzystać z usług brokera leasingowego czy zgłoszę się wprost do firmy leasingowej?

Friday, July 24th, 2015

Jaka jest dla mojej firmy różnica, czy skorzystam z usług brokera leasingowego czy zgłoszę się wprost do firmy leasingowej?

Odpowiedź eksperta znajdziesz tutaj

Kredyt, leasing czy gotówka?

Thursday, July 23rd, 2015

Kredyt, leasing oraz zakup gotówkowy to najbardziej popularne formy nabycia środka trwałego przez przedsiębiorstwa. W związku z tym, że każda z tych form ma swoje specyficzne cechy, atrakcyjność poszczególnych rozwiązań zależy od indywidualnych oczekiwań klientów.

Chcesz przeczytać więcej? Kliknij tutaj

Jak nie przepłacać za ubezpieczenie leasingu?

Monday, July 20th, 2015

Zawarcie umowy leasingu finansowego lub operacyjnego nie skutkuje przeniesieniem prawa własności. Leasingobiorca nie staje się właścicielem przedmiotu leasingu, a jedynie jego użytkownikiem. Leasingodawca oczekuje w związku z tym zabezpieczeń, dzięki którym jego własność będzie chroniona na tyle, by w razie potrzeby (zniszczenia lub utraty leasingowanego majątku) nie był zmuszony do pokrycia związanych z tym wydatków z własnych środków.

Chcesz przeczytać więcej? Kliknij tutaj

Historia leasingu w Polsce.

Monday, June 29th, 2015

Początki leasingu w Polsce sięgają lat 90-tych. W tym okresie w naszym kraju powstawały firmy leasingowe zakładane przez banki jak i prywatne grupy kapitałowe. Motywacją dla powstawania tych ostatnich, było zwolnienie z podatku dochodowego przez okres 3 lat. Z tego przywileju mogła skorzystać każda firma z kapitałem zagranicznym, zwana wówczas „ Joint Ventures”. W latach 1990 – 1996 większość zagranicznego kapitał pochodziła od Polaków żyjących na zachodzie.

W 1997 roku polski Sejm zniósł możliwość zwolnienia z podatku dochodowego. Był to moment zwrotny w rozwoju polskiego leasingu, od tej chwili ulegać zmianie zaczęła klasyfikacja firm leasingowych. Uchwała Sejmu sprawiła, że wiodącymi firmami leasingowymi stają się te należące do banków i koncernów samochodowych.

Nowy sposób finansowania inwestycji, jakim jest leasing, w latach 90-tych rozwijał się w Polsce bardzo dynamicznie. W 1992 roku wartość umów leasingowych wyniosła 85 mln USD, w roku 1993 – 185 mln USD, w roku 1994 – 285 mln USD, w roku 1995 – 500 mln USD, natomiast w roku 1996 było to już 750 mln USD.

W 1996 roku powstaje stowarzyszenie firm leasingowych o nazwie Konferencja Przedsiębiorstw Leasingowych, które w 2003 roku podczas walnego zebrania zmienia swoją nazwę na Związek Przedsiębiorstw Leasingowych. Na zebraniu ZPL uchwala jeszcze dwa ważne dokumenty : kodeks etyki oraz standardy zawodowe przedsiębiorcy leasingowego.

Rok 2000 nie jest najszczęśliwszy dla branży leasingowej. Przechodzi ona poważne załamanie spowodowane głośnym bankructwem kilku wiodących firm leasingowych. Konsekwencją takiej sytuacji było zaostrzenie przez Związek Banków Polskich kryteriów i warunków refinansowania przez banki działające w Polsce. Na skutek tego działania w 2001 roku z rynku leasingowego zniknęło kilka firm leasingowych. Pod koniec roku miało miejsce kolejne spektakularne bankructwo kolejnej znanej firmy leasingowej, jednak już w roku 2002 firmy leasingowe pomału zaczęły odrabiać straty.

Kryzys finansowy, który pojawił się w 2009 r. dotknął także polskich przedsiębiorców leasingowych. Jednak następne dwa lata okazały się dla branży znacznie lepsze, a wartość zawieranych umów na rynku zaczął się zwiększać.

Następujące przez ostatni lata procesy integracji i globalizacji zmuszają przedsiębiorców do szybkiego reagowania na zmiany i adaptowania się do nich.Dla współczesnych przedsiębiorstw ważne jest nie tylko właściwe zarządzanie strategiczne, ale również poszukiwanie nowych możliwości rozwoju i właściwych źródeł finansowania. Polscy przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na wykorzystanie leasingu jako sposobu finansowania inwestycji.