Posts Tagged ‘historia leasingu’

Historia leasingu w Polsce.

Monday, June 29th, 2015

Początki leasingu w Polsce sięgają lat 90-tych. W tym okresie w naszym kraju powstawały firmy leasingowe zakładane przez banki jak i prywatne grupy kapitałowe. Motywacją dla powstawania tych ostatnich, było zwolnienie z podatku dochodowego przez okres 3 lat. Z tego przywileju mogła skorzystać każda firma z kapitałem zagranicznym, zwana wówczas „ Joint Ventures”. W latach 1990 – 1996 większość zagranicznego kapitał pochodziła od Polaków żyjących na zachodzie.

W 1997 roku polski Sejm zniósł możliwość zwolnienia z podatku dochodowego. Był to moment zwrotny w rozwoju polskiego leasingu, od tej chwili ulegać zmianie zaczęła klasyfikacja firm leasingowych. Uchwała Sejmu sprawiła, że wiodącymi firmami leasingowymi stają się te należące do banków i koncernów samochodowych.

Nowy sposób finansowania inwestycji, jakim jest leasing, w latach 90-tych rozwijał się w Polsce bardzo dynamicznie. W 1992 roku wartość umów leasingowych wyniosła 85 mln USD, w roku 1993 – 185 mln USD, w roku 1994 – 285 mln USD, w roku 1995 – 500 mln USD, natomiast w roku 1996 było to już 750 mln USD.

W 1996 roku powstaje stowarzyszenie firm leasingowych o nazwie Konferencja Przedsiębiorstw Leasingowych, które w 2003 roku podczas walnego zebrania zmienia swoją nazwę na Związek Przedsiębiorstw Leasingowych. Na zebraniu ZPL uchwala jeszcze dwa ważne dokumenty : kodeks etyki oraz standardy zawodowe przedsiębiorcy leasingowego.

Rok 2000 nie jest najszczęśliwszy dla branży leasingowej. Przechodzi ona poważne załamanie spowodowane głośnym bankructwem kilku wiodących firm leasingowych. Konsekwencją takiej sytuacji było zaostrzenie przez Związek Banków Polskich kryteriów i warunków refinansowania przez banki działające w Polsce. Na skutek tego działania w 2001 roku z rynku leasingowego zniknęło kilka firm leasingowych. Pod koniec roku miało miejsce kolejne spektakularne bankructwo kolejnej znanej firmy leasingowej, jednak już w roku 2002 firmy leasingowe pomału zaczęły odrabiać straty.

Kryzys finansowy, który pojawił się w 2009 r. dotknął także polskich przedsiębiorców leasingowych. Jednak następne dwa lata okazały się dla branży znacznie lepsze, a wartość zawieranych umów na rynku zaczął się zwiększać.

Następujące przez ostatni lata procesy integracji i globalizacji zmuszają przedsiębiorców do szybkiego reagowania na zmiany i adaptowania się do nich.Dla współczesnych przedsiębiorstw ważne jest nie tylko właściwe zarządzanie strategiczne, ale również poszukiwanie nowych możliwości rozwoju i właściwych źródeł finansowania. Polscy przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na wykorzystanie leasingu jako sposobu finansowania inwestycji.

Historia leasingu na świecie.

Tuesday, May 26th, 2015

Początki leasingu sięgają dalej niż może nam się wydawać. Już w Starożytnym Egipcie i Mezopotamii pojawiały się instytucje zbliżone do dzisiejszych firm leasingowych.Starożytni Rzymianie mieli prawo zwane „locatio – conductio” – czyli umowę najmu. Na jej podstawie jedna osoba zobowiązywała się wobec drugiej oddać rzecz w użytek, druga strona natomiast zobowiązywała się do uiszczania zapłaty pieniężnej. Brzmi znajomo prawda?

Tak wyglądało to w starożytności. Sporo później, bo w roku 1877 firma Bell, która zajmowała się produkcją telefonów, postanowiła, że umożliwi klientom wynajem telefonów zamiast ich zakupu. Przełomem dla branży leasingowej był jednak rok 1952. To właśnie wtedy w San Francisco powstała pierwsza firma leasingowa United States Leasing Corporation. Dość szybko leasing stał się popularną forma finansowania, dlatego nie trzeba było długo czekać, aż idea leasingu zawitała do Europy. Pierwszym europejskim krajem, który z niego skorzystał były Niemcy, w 1962 roku powstał firma „Deutsche Leasing GMBH”, która z resztą istnieje do dzisiaj.