Posts Tagged ‘koszt leasingu’

Kiedy możliwy jest „leasing na dowód”?

Friday, September 25th, 2015

Określenie „leasing na dowód” odnosi się do uproszczonej procedury pozyskiwania finansowania w formie leasingu. Procedura uproszczona zakłada, że leasingodawca podejmuje decyzję o współpracy z wnioskodawcą wyłącznie na podstawie dokumentów rejestrowych, bez badania sytuacji ekonomicznej podmiotu, ubiegającego się o finansowanie.

Chcesz przeczytać więcej? Kliknij tutaj

Wygodny leasing z serwisem w ASO dostępny w portalu WeźLeasing.pl

Monday, May 18th, 2015

Leasing z serwisem to propozycja finansowania pojazdów poprzez umowę leasingu operacyjnego wraz ze zryczałtowanym serwisem. Koszty serwisowania samochodu rozłożone są w ratach i pozostają niezmienne w czasie trwania umowy.

Chcesz przeczytać całość kliknij tutaj

Super oferta na transport ciężki w WeźLeasing.pl

Wednesday, April 22nd, 2015

Już teraz aby wziąć leasing na transport ciężki (autobusy, ciągniki siodłowe, naczepy, przyczepy) o wartości do 400 tyś zł wystarczy dowód osobisty.
Więcej informacji o ofercie znajdziesz tutaj

Samochód w leasingu: nowy czy używany?

Friday, April 17th, 2015

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, w ostatnich latach firmy leasingowe znacząco rozbudowały ofertę, skierowaną do klientów zainteresowanych autami używanymi. Obecnie praktycznie każdy leasingodawca oferuje finansowanie nabycia zarówno aut nowych jak i używanych.
Na czym polegają różnice pomiędzy leasingiem samochodu nowego a używanego? Szczegółowe warunki zależą od polityki poszczególnych leasingodawców, jednak kluczowe różnice dotyczą poniższych aspektów:
Okres trwania umowy leasingu: wiek pojazdu determinuje długość okresu finansowania. Na rynku obowiązuje zasada, że suma wieku pojazdu oraz okresu leasingu nie powinna przekroczyć 10 lat. A zatem im samochód jest starszy, tym krótszy jest okres jego leasingu. Większość leasingodawców preferuje auta nie starsze niż trzyletnie, jednak sporo firm akceptuje także auta starsze, nawet siedmioletnie. Nowe samochody mogą być finansowane nawet do 7 lat, co wpływa na obniżenie raty w stosunku do krótszych okresów.
Opłata wstępna: w przypadku aut używanych, opłata ta wynosi najczęściej od 10 do 25% wartości pojazdu; dla nowych samochodów leasingodawcy dopuszczają obniżenie tego poziomu nawet do 0%.
Źródło pochodzenia pojazdu: firmy leasingowe preferują auta z pewnego źródła (dilerzy, komisy), ponieważ ułatwia to ewentualne roszczenie praw z tytułu zakupu samochodu, który posiada wady. Leasing samochodu używanego rodzi to po stronie leasingobiorcy dodatkowe koszty, związane z wyceną pojazdu oraz oceną jego stanu technicznego. Nowe auta kupowane są przeważnie w autoryzowanej stacji dilerskiej, a ich stan techniczny i cena nie budzi wątpliwości.
Reasumując – z punktu widzenia firmy leasingowej, korzystniejszy jest zakup auta fabrycznie nowego, co daje gwarancję dobrego stanu technicznego oraz pewnego źródła jego pochodzenia. Preferencje leasingodawców przekładają się natomiast na oferowane klientom warunki leasingu i są one nieco bardziej korzystne w przypadku nabycia auta nowego.
Najlepiej jednak porównać oba warianty na konkretnym przykładzie w kalkulatorze raty leasingowej: www.wezleasing.pl/kalkulator-leasingu

Spłata raty leasingu.

Thursday, March 26th, 2015

Zawarcie umowy leasingu związane jest z koniecznością spłat rat leasingowych. Wiadomo jednak że w życiu, także tym gospodarczym możemy napotkać na trudności i często mimo naszej dobrej woli nie możemy w terminie uregulować swoich zobowiązań. Co może się stać, gdy nie spłacamy rat leasingowych?

Spłata rat leasingowych tak jak rat kredytowych wymaga pewnej systematyczności. Należy wiedzieć, że umowa leasingu jest umową tzw „nazwaną” co oznacza, że generalne prawa i obowiązki stron umowy reguluje Kodeks Cywilny (Tytuł XVII Umowa Leasingu Art. 7091 – 70918 Kodeksu Cywilnego). Przedmiotem umowy leasingu jest oddanie prawa do użytkowania w zamian za określone opłaty.

Tutaj sprawdź co się dzieje gdy rata leasingowa nie wpłynie w terminie ?

Słownik pojęć.

Thursday, March 19th, 2015

Pisaliśmy już pokrótce, co to jest leasing. Dzisiaj chcemy Was zapoznać z podstawowym słownikiem pojęć leasingowych. Będzie on przydatny zwłaszcza dla osób, które z leasingiem stykają się po raz pierwszy i mogą mieć problem z różnymi pojęciami , występującymi podczas zawierania umowy leasingowej. Są to definicje, z którymi warto się zapoznać jeszcze zanim wybierzemy się do wybranej przez nas firmy leasingowej w celu podpisania umowy.

  • Amortyzacja

Zmniejszenie wartości księgowej środka trwałego na skutek jego zużycia w trakcie normalnej eksploatacji i upływu czasu. Amortyzacja jest dokonywana poprzez odpisy amortyzacyjne stanowiące koszt uzyskania przychodu.

  • Aneks

Oddzielny dokument, będący zapisem zmiany w umowie leasingowej.

  • Bilans

Zestawienie sprawozdawcze ukazujące stan majątkowy jednostki gospodarczej (stosunek strat i zysków) w danym czasie. Bilans przedsiębiorstwa ma na celu obiektywną i relatywną analizę struktury w przekroju pionowym (ocena pasywów i aktywów, ich relacje) i poziomym (ocena sytuacji majątkowej podmiotu gospodarczego).

  • Cash Flow

Rachunek przepływu kapitału służący do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa lub danego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Przepływy te obejmują napływ pieniędzy ze sprzedaży lub innych tytułów oraz wypływy pieniędzy na płace, materiały, zaliczki. Cash Flow oznacza również sposób wyodrębnienia funduszy w przedsiębiorstwie, który polega na uznaniu przychodów i wydatków tylko wtedy, gdy rzeczywiście nastąpi wpływ lub odpływ gotówki. Może być dodatni bądź ujemny. Dodatni przepływ gotówki oznacza, że więcej gotówki przychodzi niż wychodzi. Ujemny przepływ gotówki oznacza, że więcej gotówki wychodzi niż przychodzi.

  • Cena sprzedaży

Oznacza, stosownie do postanowień umowy sprzedaży, cenę zapłaconą dostawcy przez leasingodawcę tytułem nabycia przedmiotu leasingu.

Chcesz przeczytać całość? Kliknij: TUTAJ

Zdolność oceny leasingowej.

Saturday, February 28th, 2015

Firmy leasingowe, podobnie jak banki udzielające pożyczek, ustalają u swoich potencjalnych odbiorców wierzytelność i możliwości spłaty zaciągniętych zobowiązań. Pojęcie zdolności leasingowej jest porównywalne do definicji zdolności kredytowej. Trzeba jednak uwzględnić, że metoda badania zdolności leasingowej jest na ogół uproszczony, a cała procedura trwa dużo krócej.

Jeżeli jesteś ciekawy  ja wygląda twoja zdolność leasingowa, możesz ja szybko i bez zbędnych formalności  sprawdzić  tutaj

Co to jest leasing ?

Saturday, February 28th, 2015

Leasing jest współczesnym skutecznym ekonomicznie rodzajem opłacania inwestycji, w którym nie potrzebujemy angażowania dużych środków własnych. Przez cały czas trwania umowy leasingowej jej przedmiot pozostaje własnością leasingodawcy, natomiast leasingobiorca opłacając raty leasingowe wykorzystuje go do swoich celów. Leasing umożliwia wliczenie całego płaconego przez leasingobiorcę czynszu leasingowego w wydatki uzyskania dochodu, co zapewnia możliwość finansowania zysku jeszcze przed opodatkowaniem.
Brać w leasing można praktycznie każdą rzecz, zaliczaną do środków trwałych, zarówno nową, jak i używaną. Leasingowi podlegają dobra ruchome i nieruchome, maszyny, samochody osobowe i ciężarowe, urządzenia biurowe, sprzęt komputerowy i wiele innych.